Faqja fillestare
 

 

Departamenti i administratës dhe shërbimeve të përbashkëta:


  Zyra për Cilësi të Shërbimeve.

Qendra për Edukim të Vazhdueshëm Profesional; 

Njësi e Personelit;

Njësia për shërbime juridike;

Njësia për buxhet dhe financa;

Njësia për prokurim;

Shërbimet  teknike;

Sterilizimi qendor;

Lavatorja;

Mirëmbajtjes dhe pastërtisë;

Transportit dhe Autoparku;

Inseneratori;

Mirëmbajtja e pasjeve mjekësore;

IT-së.