Faqja fillestare
 

Departamenti i Anestezionit me mjekësi emergjente

Shefat e Reparteve

Shërbimet e Emergjencës

Emri: D                                                                      

Pozita: Shef i Repartit

Telefoni: +386 49 769766

Email: kujtimikapre@yahoo.com

Kujtim Kryeziu.JPG

Emri: Byran Godeni

Pozita: Kryeinfermier i Repartit

Telefoni: +386 49 769716

Email: byrhangodeni@hotmail.com

Byran.JPG

Shërbimi i Anestezionit

Emri: Dr. Arif Fazli

Pozita: Shef i Repartit

Telefoni: +386 49 769755

Email: drariffazlji@gmail.com

Arif Fazli.JPG

Emri:  Resmi Kryeziu

Pozita: Kryeinfermier i Repartit

Telefoni: +386 49 769715

Email: resmi.kryeziu@gmail.com

Resmi Kryeziu.JPG

Shërbimi i Kujdesit Intenziv

Emri: Dr. Mentor Rexhbeqaj

Pozita: Shef i Repartit

Telefoni: +386 49 769758

Email: mrexhebeqaj@yahoo.com

Mentor Rexhpeqaj.jpg

Emri:  Bekim Krasniqi

Pozita: Kryeinfermier i Repartit

Telefoni: +386 49 937576

Email: 

Bekim Krasniqi.JPG

Trakti operativ me dhomën e zgjimit

Emri: Dr. Alush Jusufi

Pozita: Shef i Repartit

Telefoni: +386 49 769805

Email: alushj@hotmail.com

Alush Gashi.JPG

Emri:  Elvane Hasangjekaj

Pozita: Kryeinfermiere e Repartit

Telefoni: +386 49 769717

Email: elvane_flaka@live.com

Elvan Hasangjekaj.JPG