Faqja fillestare
 

Departamenti i Diagnostikës

Shefat e Reparteve

Shërbimi i Biokimisë

Emri: Dr.Burim Vehapi                                                                

Pozita: Shef i Repartit

Telefoni: +386 49 769919

Email: burimvehapi@yahoo

Burimi.JPG

Emri: Makfire Skeja

Pozita: Kryeinfermiere e Repartit

Telefoni: +386 49 769747

Email: makfireskeja1@hotmail.com

Makfire.JPG


Shërbimet e Terapis Fizikale

Emri: Dr. Sedat Hoti                                                       

Pozita: Shef i Repartit

Telefoni: +386 49 769905

Email: sedat.hoti.dr@gmail.com

Sedat Hoti.jpg

Emri: Defrim Pinduku

Pozita: Kryeinfermier i Repartit

Telefoni: +386 49 769922

Email: defrim.fizio@gmail.com

Defrim Pinduku.jpg

Barnatorja

Emri: Mr.Muharem Rama                                                          

Pozita: Shef i Barnatores

Telefoni: +386 49 769939

Email: barnatorjasppz@hotmail.com

Muharrem.JPG

Emri: Yzxhan Hapqi

Pozita: Kryeinfermiere e Repartit

Telefoni: +386 49 769749

Email: 

barnatore.JPG

Sherbimet e Diagnostifikimit Radiologjik

Emri: Dr.Arsim Kabashi                                                              

Pozita: Shef i Repartit

Telefoni: +386 49 769843

Email: arsimidr@hotmail.com

Arsim.JPG

Emri: Flurim Berisha

Pozita: Kryeinfermier i Repartit

Telefoni: +386 49 769751

Email: flurimberisha2012@hotmail.com

Flurim Berisha.JPG

Patologjia me Morgun

Emr: Safete Nishori                                                              

Pozita: Shefe e Repartit

Telefoni: +386 49 769925

Email: safete_nishori@hotmail.com

Safete Nishori.jpg

Emri: Shqipe Ajgeraj

Pozita: Kryeinfermjer Reparti

Telefoni: +386 49 769752

Email: shqipe.ajgeraj@gmail.com

Shqipe - Ajgeraj.JPG  

Shërbimet për pacientet jashtëspitalor

Emr: Dr. Sadri Beqiri                                                            

Pozita: Shef i Repartit

Telefoni: +386 49 769676

Email: sadri67@hotmail.com

SSadri Beqiri.jpg

Emri: Drita Koqinaj

Pozita: Kryeinfermjer e Reparti

Telefoni: +386 49 769731

Email: drita_koqinaj@hotmail.com

Drita Shatri.jpg