Faqja fillestare
 

                     Departamenti i sëmundjeve të brendshme

Shefat e Reparteve 

Reparti Neurologjisë

Emri: Dr.Mensur Vllaqo                                                               

Pozita: Shef i Repartit

Telefoni: +386 49 769879

Email: mensur_1954@hotmail.com

Mensur1.JPG

Emri: Ilir Kaçnaiku

Pozita: Kryeinfermiere e Repartit

Telefoni: +386 49 769733

Email: ilir.kacaniku@live.com

Ilir Kaçaniku.JPG

Reparti i Sëmundjeve të Brendshme

Emri: Dr. Ali Hoti                                                               

Pozita: Shef i Repartit

Telefoni: +386 49 7696

Email: dr.alihoti@hotmail.com

Ali Hoti.JPG

Emri: Agron Nebihu 

Pozita: Kryeinfermier i Repartit

Telefoni: +386 49 769675

Email: agronnebiu76@hotmail.com

Agron Nebiu.JPG

Reparti i Sëmundjeve Ngjitëse

Emri: Dr.Beram Karanezi                                                           

Pozita: Shef i Repartit

Telefoni: +386 49 769899

Email: agronnebiu76@hotmail.com

Beram.JPG

Emri: Anita Salla

Pozita: Kryeinfermiere e Repartit

Telefoni:+386 49 769736

Email: anita_salla@hotmail

Anita Sallo.JPG

Reparti  i Psikiatrisë së Përgjithshme

Emri: Dr. Imet Poniku                                                       

Pozita: Shef i Repartit

Telefoni: +386 49 769917

Email: 


Imet Poniku.JPG

Emri: Flurie Kryeziu

Pozita: Kryeinfermiere e Repartit

Telefoni: +386 49 769734

Email: flurijekryeziu@gmail.com

Flura.JPG

Reparti i Sëmundjeve të Krahërorit

Emri: Dr. Naser Ejupi                                                  

Pozita: Shef i Repartit

Telefoni: +386 49 769909

Email: naser_ejupi@hotmail.com

Naser Ejupi.JPG

Emri: Afrim Morina

Pozita: Kryeinfermier i Repartit

Telefoni: +386 49 769737

Email: amori.inf@hotmail.com

Afrim Morina.JPG

Reparti  i Sëmundjeve të Lëkurës

Emr: Dr.Afrim Shuperka                                                             

Pozita: Shef i Repartit

Telefoni: +386 49 769926

Email:

Afrim.JPG

Emri: Serbeze Dogani

Pozita: Kryeinfermiere e Repartit

Telefoni: +386 49 769738

Email:

Serbeze.JPG

Reparti  i Hemodializes

Emri: Dr.Rexhep Hapqiu                                                             

Pozita: Shef i Repartit

Telefoni: +386 49 769895

Email: rexhephapciu@hotmail.com

Regjepi.JPG

Emri: Alemsha Jashari

Pozita: Kryeinfermiere e Repartit

Telefoni: +386 49 769735

Email: alemsha62@hotmail

Alemsha.JPG

Reparti Koronar me Kujdes Intenziv

Emri:  Zahrije Jusufi                                                        

Pozita: Shefe e Njësis

Telefoni: +386 49 769875

Email: zahrijeberisha@hotmail.com

Zarije Jusufi.JPG

Emri: Erkin Troshala

Pozita: Kryeinfermier i Njësis

Telefoni: +386 49 769732

Email: erkin_4@hotmail.com

Erkin.JPG